Tarot is een Taal

Weer dezelfde discussie in de facebookgroep over Tarot waar ik al enige tijd in meedraai. De discussie of de beheerder in moet grijpen wanneer interpretaties van kaarten niet kloppen. Ik geef les in Tarot en hoe meer les ik geef, hoe meer ik over deze discussie in tweestrijd verkeer. Voor mij begint het meer en meer op de nog oudere discussie over wat het ware geloof is te lijken. Wie heeft qua Tarot de waarheid in pacht?

januari 4, 2021

Onbekende herkomst

Tarot is een zeer oud medium. Ontstaan voor dat het schrift een voor eenieder vanzelfsprekendheid was, en voor de tijd dat geschiedenis op schrift werd gesteld. Wat we dus over de ontwikkeling van Tarot zeker weten is alleen die ontwikkeling vanaf de tijd dat mensen erover gingen schrijven. Alles vóór die tijd is giswerk. Er bestaan dan ook vele verhalen rondom de herkomst van Tarot.

Wat wel duidelijk is, is dat met de afbeeldingen op de kaarten mijlpalen of ervaringen uit het leven verbeeld worden. Een redelijke aanname is dan dat Tarot gemaakt is om enigszins grip op dat leven te krijgen. Doordat lang niet iedereen kon schrijven, was het wel mogelijk zichzelf door middel van de afbeeldingen te uiten.

Evolutie

Wanneer je de geschreven geschiedenis van de Tarot erop naslaat, lees je hoe verschillende mensen vanuit verschillende culturen hun kijk hadden op de kaarten en vanuit dat andere perspectief een eigen draai aan de kaarten gaven. Ze pasten de afbeeldingen aan of de volgorde van de kaarten of de omschrijving van de kaarten. Anderen, die de nieuw ontstane interpretatie waardeerden, gingen bij de creator in de leer om het vervolgens zelf toe te passen. Zo zijn een aantal waarheden omtrent Tarot ontstaan. Die van Arthur Waite is een heel bekende, maar Aleister Crowley heeft ook een grote aanhang. In Nederland hebben de gebroeders Docters-van Leeuwen een Herstelde Orde gecreëerd en Peter Samwel heeft daar weer een Nieuwe Ordening van gemaakt. 

Hebben zij allemaal gelijk of geen van allen? Of is er een Tarotmeester en wie is dat dan? Die met de meeste aanhang?

Grammatica is voor academici. Communicatie is koning.

De enige duidelijke conclusie van bovenstaande is dat Tarot zich ontwikkelt, net als het leven dat het verbeeld.

Tarot of Perfection

Een zeer bekende Tarotiste, Rachel Pollack, schreef eens een prachtig verhaal over een wijsgeer die in contact kwam met een tarotdeck en vervolgens het origineel wilde achterhalen. Uiteindelijk kwam hij bij zichzelf uit.

Ik weet geen betere omschrijving voor de zoektocht naar de waarheid over Tarot dan dit verhaal. 

Als Tarot het leven verbeeld en gebruikt wordt om op dit leven (verleden heden en toekomst) grip te krijgen, hoe kan er dan één waarheid bestaan? Elk mens heeft een eigen verhaal te leven en een eigen waarheid om te ontdekken. Dat innerlijk weten, dat niet geleerd wordt uit boeken, maar in levenservaringen, kun je met de Tarot naar boven halen. Door vanuit jouw eigen perspectief naar de afbeeldingen te kijken en er je eigen woorden aan te geven. 

En wanneer je al die interpretaties naast elkaar legt kom je op universele betekenissen voor de kaarten uit. Een ei staat voor begin, een man met de zeis voor de dood, de zon maakt ons blij en een hart met drie zwaarden erin verdrietig, enzovoorts.

Tarot is een Taal

Wat mij betreft is Tarot een taal, de meest persoonlijke taal die er bestaat, de taal van de intuïtie. En zoals elke taal leer je deze het beste door je erin onder te dompelen. Door een paar kernwoorden te leren en vervolgens gewoon te ontdekken. Ik las eens “Grammatica is voor academici. Communicatie is koning.” Ik geloof dat diegenen die zo bezig zijn met de juiste volgorde en de juiste omschrijvingen van de Tarot, vooral bezig zijn met de grammatica van de taal. Ik leer liever er mee te communiceren.

Het is een van de redenen waarom ik in mijn nieuwe cursussen de grammatica van de Herstelde Orde (waarin ik ben onderricht) heb losgekoppeld van het leren lezen van de Tarot in door twee aparte cursussen te maken.

Wil jij zelf aan de slag met Tarot? Let dan op hoe en vanuit welk gedachtegoed wordt les gegeven. Zoek een studie die bij jou past, bij jouw manier van kijken naar de wereld. Mocht mijn idee van TarotTaal je aanspreken dan nodig ik je graag uit om een kijkje te nemen op mijn website www.IMYY.nl. De nieuwe Tarot Studies gaan vanaf 1 februari weer van start!